VIAMED ŁĘCZNA

ZESPÓŁ

Joanna Mirowska-Wieczorek psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny. Wizyta NFZ lub 130zł.

Wydział Nauk Społecznych KUL /1987, psychologia/. Kurs Psychoterapii IPiN Warszawa 1992. Kurs Terapii Rodzin prof. B. Barbaro CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1994. Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

 

 

 


 

Barbara Wieczorek – psycholog psychoterapeuta. NFZ lub 130 zł

Wydział Nauk Społecznych KUL /2019, psychologia/. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Przyjmuje także w NZOZ VIAMED w Łęcznej. Pracuje metodą poznawczo-behawioralną.

 

 

 

 


 

 

 

Sylwia Sprawka- Wilk – Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży

 

 

 

 

 

 


 

Adrianna Lalak- Włosek – edukatorka Pozytywnej Dyscypliny. Absolwentka Psychologii oraz Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Szkoły Psychoterapii Uzależnień w Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju. Jest certyfikowanym trenerem Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców akredytowanym przez Positive Discipline Association. Ukończyła szkolenie treningu zastępowania agresji i brała udział w licznych kursach i konferencjach psychologicznych. Zdobywała doświadczenie w różnych placówkach na terenie województwa lubelskiego, obecnie pomaga przede wszystkich dzieciom i ich rodzicom.

 

 

 

 


Sylwia Wróblewska – Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży, położna, pedagog, psycholog, terapeuta funkcji wykonawczych, terapeuta ręki.

 Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczej, pedagogiki oraz psychologii komunikacji społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie; Wczesnego wspomagania w rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi WSEI w Lublinie.  Aktualnie tuż przed obroną z Psychologii o specjalności psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna – WSEI w Lublinie. Ponadto posiadam ukończone kursy i szkolenia : ” Psychologiczna diagnoza gotowości szkolnej” – PTPiP, „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I” – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej, „KORP – jako narzędzie diagnozy psychopedagogicznej dziecka….”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży”, „Diagnoza i interwencja wobec dziecka krzywdzonego”, „KOZE – Karty oceny i zachowania dzieci”. „Metoda strukturalna nauki czytania i pisania, oraz KOCP – Karty oceny czytania i pisania”, „Mnemotechniki – efektywne techniki przyswajania wiedzy i uczenia sie z elementami treningu szybkiego czytania”,” Kształtowanie umiejętności prospołecznych i trening zastępowania agresji dziecka StArt”, ” Integracja Funkcji wykonawczych”, „Zaburzenia zachowania – terapia i diagnoza”, „Terapia ręki I i II stopnia”, „Terapeuta środowiskowy – praca z dziećmi młodzieżą”,  „Praca z młodzieżą zagrożoną samobójstwem i po próbach samobójczych”  oraz cykl szkoleń realizowanych w ramach Forum Przeciwdziałania Przemocy. W pracy z dziećmi wykorzystuje elementy wielu metod, m.in. : Metody Dobrego Startu,programu aktywności Knillów, ruchu rozwijającego W. Sherborne, elementy kinezjologii, terapii zabawą oraz relaksację. Zajęcia prowadzę indywidualnie, intensywnie i interaktywnie. Praca z dziećmi i młodzieżą sprawia mi dużo satysfakcji.
 
 

 


 

 

 

Natalia Myjak – NFZ lub 130 zł Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia kliniczna i osobowości. Ukończyłam pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe dla psychologów. Aktualnie jestem uczestnikiem szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w szkole INTEREGO (Akademia Psychoterapii INTEREGO spełnia wszystkie standardy szkolenia atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Ukończyłam również certyfikowany kurs Trenera Umiejętności Społecznych (stopień I i II). Swoje doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz emocjonalnymi (min. oddział dziecięcy i młodzieżowy Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, Ośrodek Diagnozy i Terapii). 

 

 


 

Joanna Opala

Jestem psychologiem z wieloletnim stażem. Ukończyłam studia magisterskie  na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie  (specjalność- Psychologia Organizacji i Zarządzania) oraz podyplomowe studia Pedagogiczne. Jestem m.in. Trenerem Grupowym Treningu Zastępowania Agresji ART, Certyfikowanym Mediatorem Sądowym. Ukończyłam  wiele szkoleń i kursów przygotowujących do pracy z dziećmi i dorosłymi.

Praca z dziećmi jest moją pasją. Pracuję w nurcie TSR czyli Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ang. Brief Solution Focused Therapy), która należy do jednego z szesnastu współczesnych wiodących systemów psychoterapeutycznych, określanego mianem terapii konstruktywistycznych. Ukończyłam II stopień TSR i jestem w trakcie certyfikacji. Zarówno w swojej pracy jak i w diagnozie wykorzystuję również metody projekcyjne oraz pracę metodami metaforycznymi. Współpracuję na życzenie rodziców również ze szkołami (np. uczestnictwo w omówieniu Wysokospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia i konsultacjach śródrocznych). Jestem zwolennikiem dobierania metod indywidualnie do każdego pacjenta i łączenia elementów terapeutycznych.


 

Ślusar MartaPsycholog, socjoterapeutka.

Ukończyła psychologię, specjalność Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna oraz dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczestniczka czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie: jako psycholog w placówce pomocy społecznej, świetlicy opiekuńczo – wychowawczej oraz jako nauczyciel akademicki. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.


 

Bożena Kędrapsychiatryczny terapeuta środowiskowy

przebieg pracy zawodowej;
1996-2007; instruktor terapii zajęciowej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
2007-2019;Specjalista ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych -Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej           w Łęcznej
2020-2021;asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Starostwo Powiatowe w Łęcznej
obecnie; terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologicznej Dla Dzieci i Młodzieży w Łęcznej

 

Katarzyna Bielińska- Bartoszcze

pedagog, psychoterapeuta. 

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2012, pedagogika/, Szkoła Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego /2010/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży /w toku/.

Jerzy Wieczorek – lekarz medycyny, lekarz psychiatra, psycholog. Wizyta – NFZ/120zł
Wydział Lekarski w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach /1985/, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego /1989/. Lekarz psychiatra /1996/.

 

 

 

Bober-Opolska Grażyna – specjalista psychiatra. Wizyta NFZ lub 150zł

Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie /1991/. Lekarz psychiatra /1996/. Przyjmuje także w NZOZ VIAMED w Lublinie

 

Maria Kaczyńska- Haładyj – specjalista psychiatra dziecięcy 150 zł

 

Barbara Wieczorek – psycholog psychoterapeuta. NFZ lub 130zł

Wydział Nauk Społecznych KUL /2019, psychologia/. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Przyjmuje także w NZOZ VIAMED w Łęcznej. Pracuje metodą poznawczo-behawioralną.

 

 

 

 


 

Nella Tarkowska – Curyło  – psychoterapeuta, terapeuta uzależnień.

Wizyta NFZ lub 150zł lub 200zł

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii  Curie-Skłodowskiej w Lublinie /1999, pedagogika/, Wydział Pedagogiki i Psychologii WSEI w Lublinie /2014, psychologia/. Szkoła Psychoterapii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie /2018/. Specjalista Psychoterapii Uzależnień /2017/.

 

 

 


 

Agnieszka Daras-Choina   – psycholog, psychoterapeuta. Wizyta 130zł.

Wizyta 130zł   

Wydział Nauk Społecznych KUL /20011, psychologia/. Szkoła Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie /w toku/.