Sylwia Wroblewska

Sylwia Wróblewska

Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Wkrótce opis..

Piotr Jankowski+++

Piotr Jankowski

Dr n. med., specjalista Radiolog
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Wkrótce opis..

Maraia Kaczynska - Haladyj

Maria Kaczyńska- Haładyj

Specjalista psychiatra
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Wkrótce opis..

Jerzy Wieczorek+++

Jerzy Wieczorek

lekarz psychiatra
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Wkrótce opis..

Ewa Jaworska-Bylica+++

Ewa Jaworska - Bylica

Psychoterapeuta
W VIAMED ZAJMUJE SIĘ:

W opisie...

Monika Nosowska+++

dr n. hum. Monika Nosowska

Psychoterapeuta
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Wkrótce opis..

Joanna Mirowska-Wieczorek

Joanna Mirowska - Wieczorek

Psycholog dzieci i młodzieży
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Wkrótce opis..

piotr kaminski

Piotr Kamiński

Specjalista Alergolog, Internista Chorób płuc
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Jest specjalistą-alergologiem, specjalistą chorób płuc i chorób wewnętrznych.
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w terapii i w diagnostyce ambulatoryjnej oraz szpitalnej.

Grazyna Bobrowicz

Grażyna Bober-Opolska

lekarz psychiatra
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Z osobami chorymi psychicznie pracuję, zarówno w szpitalu, jak i w przychodniach, od ponad dwudziestu lat. Bardzo cieszy mnie fakt iż obecne podejście do pacjentów psychiatrycznych staje sie coraz bardziej elastyczne, podobnie jak do chorych w obrębie innych dziedzin medycyny. Leczenie jest dzieki temu znacznie skuteczniejesze niż dawniej. 

Celem mojej terapii jest przywrócenie pacjentom normalnego funkcjonowania. Dzieki wiedzy zawodowej, którą stale poszerzam, mogę towarzyszyć im w procesie zdrowienia. 

Czesto powtarzam za Thomasem Szaszem (anty-psychiatrą, co prawda...), że "życie nie stanowi problemu, który należy rozwiązać - życie należy przeżyć dzień po dniu, najlepiej jak potrafimy".

Anna Dyrka

Dr n. med. Anna Dyrka

Endokrynolog
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Wkrótce opis..

Halina Maciejewska

Halina Maciejewska

Psychoterapeuta
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Wkrótce opis..

Beata Pałyska

Beata Pałyska

Specjalista Psychiatra
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Lekarz psychiatra, specjalista II stopnia. Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie. W 1998 r. uzyskała II stopień specjalizacji z psychiatrii. Odbyła wiele kursów z zakresu psychiatrii, psychogeriatrii i psychoterapii. Zdobyła szerokie doświadczenie w pracy lekarza psychiatry w Oddziałach Psychiatrycznych kilku szpitali. Od 18 lat pracuje w poradniach psychiatrycznych na terenie Lublina i woj. lubelskiego. Specjalizuje się w leczeniu nerwic, psychoz, depresji i  zaburzeń afektywnych. Zajmuje się również diagnostyką i terapią schorzeń psychicznych wieku podeszłego.

nella tarkowska

Nella Tarkowska - Curyło

Psychoterapeuta, terapeuta uzależnień
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Pomagam osobom w kryzysie, przeżywającym konflikty wewnętrzne, trudności w realizacji siebie, osobom w depresji, poczuciu lęku i przedłużającym się stresie. Pracuję również z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i borykającymi się z problemem uzależnienia (substancje psychoaktywne i uzależnienia behawioralne) a także z ich bliskimi, w tym z osobami z problemem DDA i DDD.

W swojej pracy patrzę na człowieka całościowo – na każdy jego wymiar a rodzaj swojej pracy dostosowuję indywidualnie do potrzeb osoby i jej trudności.

Prowadzę:

-psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, terapię par i małżeństw oraz rodzin;

-terapię uzależnień

-pracę w oparciu o program PARPA „ograniczanie picia”

Ponadto:

-wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii i pedagogiki oraz doradcą zawodowym i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowy czteroletni Kursu Psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem także certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień nr 1757, wpisanym na listę specjalistów PARPA.

Doświadczenie zawodowe i wiedzę w obszarze pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej zdobyłam między innymi pracując dla stowarzyszenia wspierającego funkcjonowanie psychiczne i społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin; współpracując z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień przez okres; diagnozując i prowadząc terapię dzieci i adolescentów w międzynarodowym stowarzyszeniu działającym na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej; prowadząc warsztaty i szkolenia oraz jako koterapeuta (praca w kontakcie indywidualnym z pacjentem) w Instytucie Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie pracuję jako psycholog w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję stałej superwizji a wiedzę i umiejętności poszerzam i udoskonalam. Obecnie jestem słuchaczem rocznego kursu „Terapia rodzin” w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz uczestnikiem cyklu seminariów „Terapia dzieci i młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym” prowadzonych przez Ośrodek Psychoedukacji psychoanalitycznej w Warszawie.

Praca z człowiekiem wymaga szerokokątnego patrzenia dlatego też uczestniczę w wielu kursach i szkoleniach:

Związanych z psychoterapią indywidualną, par i rodzin

2019 Po drugiej stronie - praca ze snem. Polski Instytut Ericksonowski

2018 Metoda dialogu motywującego z klientem i rodziną - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

2016 Krótkoterminowa Terapia Par - Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Terapii w Kielcach

2016 Techniki relaksacji – Inkubator Rozwoju

2015 Metody i techniki prowadzenia grupy terapeutycznej – Competiva

2010 Umiejętności terapeutyczne w oparciu o założenia analizy transakcyjnej

Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej, Lublin

2006-2007 Studium Treningu i Pomocy Psychospołecznej, Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie studium uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych o charakterze treningu i edukacji konstruktywnych zachowań psychospołecznych,

Związanych z psychoterapią dzieci i młodzieży:

2018 Rozwój seksualny dzieci i młodzieży. Konsekwencje psychologiczne i pedagogiczne – Wiesław Sokoluk -seksuolog

2018 Dialog motywujący czI – PORADNIA SKRZYDŁA

2017 Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami – Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne ”Aceptus”

2017 Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, samookaleczanie, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania - Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne ”Aceptus”

2016 Trening Zastępowania Agresji – wybrane elementy - Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia pomocy Chorym „Misericordia”

2016 Biblioterapia – Inkubator Rozwoju

2015 Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztat praktyczny – Centrum Metody Krakowskiej

2015 Jak pracować z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi – proces rola prowadzącego,

Centrum Psychodynamiczne

2015 Jak pracować z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi – proces rola prowadzącego,

Gabinet Psychologiczny - Centrum Psychodynamiczne

2012 Warsztaty arteterapii – Iskra – edukacja, animacja, szkolenia

2012 Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” - metody dr Paula Denninsona i Gail Deninnson - w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów

2007 Praca z dzieckiem poza rodziną biologiczną w oparciu o metodę ustawień systemowych - Warszawskie Centrum Psychoterapii ADESTE

2007 Szkoła dla rodziców i wychowawców - szkolenie uprawniające do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych - Edukator, (Nr 12/2007),

2007 Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem? - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (nr 884/07)

2003 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), Homo Novus – Centrum Psychoedukacji, Doradztwa Personalnego i Szkoleń

2003 Wygaszanie zachowań agresywnych, Homo Novus – Centrum Psychoedukacji, Doradztwa Personalnego i Szkoleń

Związanych z psychoterapią uzależnień:

2019 Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do Uzależnień behawioralnych – Akademia Motywacji i Edukacji w Warszawie

2016 Program Ograniczania Picia – Państwowa Agencja Rozwiązywania Programów Alkoholowych

2013 Praca z osobą niepełnosprawną uzależnioną - Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia pomocy Chorym „Misericordia”

2013 Praca z osobą uzależnioną – Psychoterapia uzależnień Psycoprofilaktyka

2013 Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne

2011 Specyfika pracy kuratora sądowego z podopiecznym uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz z jego rodziną – NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Kraśniku

2003 Szkolenie z zakresu stosowania metody wczesnego diagnozowania i krótkiej interwencji wobec osób nadużywających alkoholu, Szpital Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego w Lublinie

oraz

2018 Cykl szkoleń w ramach Projektu „Bliżej Rodziny” – „Szkolenie dla kadr systemu i wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (min.” Diagnoza rodziny”, „Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego wsparcia rodzin i pieczy zastępczej”,„Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy wychowawczej i wspomaganiu rozwoju dzieci w placówce wsparcia dziennego”, i in.)

2014 Reagowanie na niebezpieczne zachowania osób niepełnosprawnych – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia pomocy Chorym „Misericordia”

2010 Zarządzanie i komunikowanie społeczne - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w partnerstwie z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi

2010 Negocjacje -Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

2007 - 2008 Cykl szkoleń Profesjonalista Rynku Pracy (zarządzanie, przywództwo i coaching, analiza klienta pod kątem zatrudnienia, umiejętności interpersonalne w miejscu pracy) – INCENTI -Asseco Business Solutions SA,

2004 Orientacja zawodowa w gimnazjum - Specjalistyczna Poradnia Zawodowa

2003-2004 Kwalifikacyjne trzy semestralne Studia Podyplomowe WSZNS - Doradca Zawodowy (nr 2/EGZ/SP/WSNS/2005)

1999-2001 Studium Terapii i treningu grupowego, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, studium przygotowujące do prowadzenia grup socjoterapeutycznych.

Alicja Bonat

Alicja Bonat

Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Wkrótce opis..

Justyna Kwiatkowska

Justyna Kwiatkowska

Psycholog dzieci i młodzieży
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Lekarz psychiatra, specjalista II stopnia. Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie. W 1998 r. uzyskała II stopień specjalizacji z psychiatrii. Odbyła wiele kursów z zakresu psychiatrii, psychogeriatrii i psychoterapii. Zdobyła szerokie doświadczenie w pracy lekarza psychiatry w Oddziałach Psychiatrycznych kilku szpitali. Od 18 lat pracuje w poradniach psychiatrycznych na terenie Lublina i woj. lubelskiego. Specjalizuje się w leczeniu nerwic, psychoz, depresji i  zaburzeń afektywnych. Zajmuje się również diagnostyką i terapią schorzeń psychicznych wieku podeszłego.

Beata Serej

Beata Serej

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

W opisie...

Katarzyna Bielinska - Bartoszcze

Katarzyna Bielińska - Bartoszcze

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Wkrótce opis..

Elzbieta Wądołowska

Elżbieta Wądołowska

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży
W VIAMED ZAJMUJĘ SIĘ:

Lekarz psychiatra, specjalista II stopnia. Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie. W 1998 r. uzyskała II stopień specjalizacji z psychiatrii. Odbyła wiele kursów z zakresu psychiatrii, psychogeriatrii i psychoterapii. Zdobyła szerokie doświadczenie w pracy lekarza psychiatry w Oddziałach Psychiatrycznych kilku szpitali. Od 18 lat pracuje w poradniach psychiatrycznych na terenie Lublina i woj. lubelskiego. Specjalizuje się w leczeniu nerwic, psychoz, depresji i  zaburzeń afektywnych. Zajmuje się również diagnostyką i terapią schorzeń psychicznych wieku podeszłego.